2. FIT4KID MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA 2023

Iz vsebine konference:

Živimo v dobi multimedije, tehnologije in gibalne neaktivnosti. V dobi, ko se je človek oddaljil sam od sebe. Otroci se v povprečju manj gibajo, kot bi bilo potrebno za njihov normalen motorični razvoj. Zaradi tega se kažejo posledice tudi v medosebnih odnosih, vedenjskih motnjah, depresiji, agresiji, poseganju po drogah in zapadanje v druge zasvojenosti, predvsem pa na zdravju otrok/mladostnikov. Fit4Kid model je sestavljen iz strategije poučevanja in učenja, izobraževalnih programov, vsebin in smernic, ki postavljajo v ospredje učenje v gibanju, gibanje skozi igro in funkcionalno raven znanja. Gibanje in zadostna hidracija pomembno vplivata na delovanje celega človeškega telesa, tudi možganov. Zato je cilj projekta povečati telesno dejavnost, povečati aktivnost možganov in zagotoviti zadostno hidracijo. Tako se krepi zdravje, izboljša učno okolje in učni uspeh otrok/mladostnikov.

V skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije in v okviru znanstvenih dognanj je Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja, že leta 1998 razvila projekt Fit International (pred tem Mednarodni projekt Fit Slovenija), ki je postal v preteklih 25 letih prepoznan kot model dobre prakse tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju. Vabimo vas, da na konferenci prisluhnete vabljenim svetovno priznanim strokovnjakom s področja nevrokognitivnih znanosti, medicine in pedagogike.

POVEZAVA:  https://www.fitinternational-conference.si/index.php/sl/contact-2/2-fit4kid-mednarodna-znanstvena-konferenca 

(Visited 20 times, 1 visits today)